Diagnostisk udredning

Som Specialpsykolog i Psykiatri er jeg uddannet og trænet i at lave psykiatrisk udredning og psykologiske undersøgelser. Under et terapiforløb vil jeg altid løbende vurdere, hvordan du bedst kan hjælpes med de problemstillinger, du kæmper med.

Hvis du har brug for at finde ud af, om du lider af fx depression, angst eller traumereaktion/PTSD i en sådan grad, at det opfylder kriterierne for en psykiatrisk diagnose, laver jeg en grundig diagnostisk udredning. Det kan også være andre, fx din kommunale sagsbehandler eller et jobcenter, der ønsker, at du bliver psykiatrisk udredt.

En grundig psykiatrisk udredning og evt. testning tager typisk 1-3 sessioner. Du får selvfølgelig både tilbagemelding på udredningen og mulighed for at stille de spørgsmål, du måtte have.

Selvdiagnosticering på internettet

Jeg vil anbefale, at du ikke bruger de depressionstests, der findes på internettet til at teste, om du har en depression. For det første kan en depression ikke diagnosticeres ud fra svaret på et spørgeskema. For det andet er nogle af de symptomer, der er almindelige ved depression, også almindelige ved graviditet eller i kølvandet på en fødsel, fx symptomer som træthed og søvnproblemer. Derfor kan konklusionen på et spørgeskema være misvisende, når der er tale om depressive symptomer i forbindelse med graviditet eller efter fødsel.