Stress ved fertilitetsbehandling

Mere end 10% af de par, der i dag forsøger at blive gravide, er i fertilitetsbehandling. I Danmark er hvert 8. barn, der fødes skat med hjælp fra fertilitetsbehandling. Jeg har valgt at have et særligt fokus på de psykiske reaktioner, der kan opstå i fertilitetsbehandlingen, og har derfor lavet en helt ny hjemmeside til dig, der er i fertilitetsbehandling: www.fertilitetspsykologen.dk.

For mange er fertilitetsbehandlingen både fysisk og psykisk krævende og kan give et højt stressniveau. Faktisk har undersøgelser vist, at det at være i fertilitetsbehandling kan give et lige så højt stressniveau som det at lide af en alvorlig somatisk sygdom. Mange oplever, at forløbet med fertilitetsbehandling styrer hele deres liv, fordi alt skal planlægges efter behandlingen, og fordi tankerne om graviditet fylder så meget i dagligdagen. For nogle bliver det så stressende og uudholdeligt at være i, at de vælger at afslutte fertilitetsbehandlingen, før alle behandlingsmuligheder er afprøvet.

Indenfor forskningen diskuteres det, om stress kan påvirke chancerne for graviditet. Nogle forskere har fundet, at angst og depression under fertilitetsbehandlingen kan gøre det sværere at blive gravid. Samtidigt viser forskningen også, at risikoen for depression øges efter langvarig fertilitetsbehandling.

Mulighed for samtaler, når det er hårdt at være i fertilitetsbehandling

Det er svært, når et behandlingsforsøg ikke lykkes. Det kan vække sorg og rejse tvivl om, om det kan lykkes at få et barn. Den stress, I som par udsættes for, kan tære voldsomt på parforholdet.

Hvis du er enlig kvinde i fertilitetsbehandling, er der mange valg at træffe, og du kan komme til at føle dig alene i processen. Det kan være meget værd at have én at sparre med, der kan hjælpe med at se tingene fra flere sider, og som støtter dig i de beslutninger, du skal tage.

Desværre oplever mange også at blive gravide og derefter miste barnet ved spontan abort. I de fleste tilfælde sker det tidligt i graviditeten, men også ved en tidlig abort kan sorgen over det mistede barn fylde meget.