Fødselsdepression

Nedtrykthed og andre symptomer på depression

Symptomerne på fødselsdepression er nedtrykthed, manglende glæde, træthed, uoverkommelighedsfølelse og mangel på interesse. Hvis du er nybagt mor og har fået en depression, kan det betyde, at du ikke kan mærke glæden over at have fået en baby eller ikke kan mærke kærligheden til dit barn. Det kan også betyde, at du ikke kan overkomme de mange praktiske opgaver, der er i plejen af babyen. Det kan være ekstra pinefuldt at få depressive symptomer netop på dette tidspunkt i livet, fordi både man selv og omgivelserne har en forventning om, at fødslen af barnet vil bringe stor glæde, og om at man, fra første færd, vil elske sit barn over alt på jord. Nogle kvinder skammer sig så meget, at de ikke fortæller andre om, hvordan de har det.

Andre symptomer på depression kan være koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, øget eller nedsat appetit, nedsat sexlyst, nedsat selvtillid, selvbebrejdelser og skyldfølelse. Mange oplever også at få angstsymptomer samtidigt med depressionen. Nogle bliver vredladne og irritable, bange for at komme til at skade barnet, får tanker om selvmord eller får psykotiske symptomer, som fx hallucinationer.

Behandling af fødselsdepression

Når du begynder i terapi, aftaler vi, hvad dine mål for terapiforløbet er. Ofte bruger jeg metoder i behandlingen fra klassisk kognitiv adfærdsterapi, fordi det er en af de mest effektive behandlingsmetoder. Kognitiv adfærdsterapi anbefales af Sundhedsstyrelsen (1) og af de engelske NICE-guidelines (2) som terapimetode til gravide og barslende kvinder med depression. Derudover bruger jeg metoder fra Compassion Focused Therapy, fordi det styrker evnen til egenomsorg og kan være hjælpsomt mod skam og skyld. Terapiforløbet tilpasses altid dine ønsker og behov, så du får den bedst mulige hjælp. Ring og bestil tid.

Mange kvinder ønsker ikke medicinsk behandling under graviditet og i ammeperioden. For nogle kan det dog være nødvendigt. Hvis du er i medicinsk behandling eller skal opstarte medicinsk behandling samtidigt med, at du går i behandling hos mig, samarbejder jeg gerne med din praktiserende læge eller psykiater, der udskriver medicinen.

Litteratur:

1) Sundhedsstyrelsen. Referenceprogram for unipolar depression hos voksne. 2007.

2) NICE Guideline. Antenatal and postnatal mental health: Clinical management and service guidance. 2014.