PTSD efter en traumatisk fødsel

Omkring hver 3. fødende kvinde oplever det at føde som traumatisk og får akutte stresssymptomer efterfølgende. For de fleste vil disse symptomer aftager i løbet af nogle dage eller uger.

For omkring 19% af kvinder, der oplever traumatiske fødsler, bliver de psykiske symptomer voldsommere og længerevarende. De udvikler posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Når en fødende kvinde frygter for sit eget eller barnets liv under fødslen, kan det føre til, at hun udvikler PTSD efter fødslen. I de tilfælde, hvor barnet er født for tidligt eller er dødfødt, er der også en stor risiko for, at kvinden eller hendes partner får traumereaktioner efterfølgende.

En fødsel med voldsomme smerter, en følelse af hjælpeløshed eller ydmygelse, kan også give efterfølgende PTSD-symptomer. Fødsler, der er voldsomme og kræver medicinske indgreb, som fx at barnet tages med kop eller ved et akut kejsersnit, kan give traumereaktioner, selv når fødslen resulterer i, at der kommer en sund og rask baby til verden.

Selv hvis man ikke udvikler PTSD efter en traumatisk fødsel, kan oplevelsen have den konsekvens, at man bliver angst for at skulle føde igen. Det kaldes sekundær tokofobi – Angst for at skulle føde igen pga. en tidligere fødselsoplevelse. Du kan læse mere om fødselsangst her.

Symptomer på PTSD efter en traumatisk fødsel

Symptomerne på PTSD er flashbacks og mareridt om fødslen, samt stærkt kropsligt og følelsesmæssigt ubehag, når noget minder om fødslen. Mange vil forsøge at undgå alt, hvad der kan trigge mindet om fødslen. Der er mere generelle symptomer på, at kroppen er i et øget alarmberedskab, såsom søvnbesvær, irritabilitet, koncentrationsbesvær og tilbøjelighed til at fare sammen. Mange med PTSD har også samtidigt symptomer på depression.

Behandling af PTSD efter en traumatisk fødsel

I behandlingen af PTSD efter en traumatisk fødsel er det vigtigt at få bearbejdet den traumatiske oplevelse. Denne bearbejdning af oplevelsen kræver som regel mere, end at man bare taler om oplevelsen. Der findes effektive terapimetoder til behandling af PTSD med specifikt fokus på bearbejdning af den traumatiske oplevelse. Både WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler behandling af PTSD med traumefokuseret kognitiv terapi, fx EMDR eller ”Prolonged Exposure Therapy”. Forskningen har vist, at disse terapimetoder er meget effektive. Det er korttidsterapi (typisk 12-14 sessioner) og mindsker eller fjerner PTSD-symptomerne hos de fleste med PTSD.

Jeg er uddannet i både EMDR og Prolonged Exposure Therapy. Jeg bruger også andre terapimetoder, fx compassionfokuseret terapi eller imagery rescripting, når det er nødvendigt. Traumebehandlingen kan altid tilpasses efter din situation, og hvad du har behov for. Nogle gange kan vi gå hurtigt frem i terapien. Andre gange må vi gå mere forsigtigt frem.

Litteratur

Hvis du vil læse en dansk bog om traumatiske fødsler og PTSD efter fødsel, kan jeg anbefale bogen ”Efterveerne – Den traumatiske fødsel” af Lene Jørgensen (Turbine Forlaget, Aarhus, 2015).

The incidence of post-traumatic stress disorder following traumatic childbirth: A systematic review and meta-analysis; Lai X. et al.; International Journal of Gynecology and Obstetrics; 162(1):211-221, 2023.