PTSD efter traumatisk fødsel

Omkring hver 3. fødende kvinde oplever det at føde som traumatisk og får akutte stresssymptomer efterfølgende. Disse symptomer aftager dog oftest i løbet af nogle dage eller uger. For omkring 2% af de fødende kvinder er symptomerne voldsommere og mere længerevarende. De udvikler posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Når en fødende kvinde frygter for sit eget eller barnets liv under fødslen, kan det føre til, at hun udvikler PTSD efter fødslen. I de tilfælde, hvor barnet er dødfødt eller født for tidligt, er der også en stor risiko for, at kvinden eller hendes partner får traumereaktioner efterfølgende.

En fødsel med voldsomme smerter, en følelse af hjælpeløshed eller ydmygelse, kan også give efterfølgende PTSD-symptomer. Fødsler, der er voldsomme og kræver medicinske indgreb, som fx at barnet tages med kop eller ved et akut kejsersnit, kan opleves som traumatiske, selv når de resulterer i, at der kommer en sund og rask baby til verden.

Symptomer på PTSD

Symptomerne på PTSD med symptomer som flashbacks og mareridt om fødslen, samt stærkt kropsligt og følelsesmæssigt ubehag, når noget minder dem om fødslen. Mange forsøger at undgå alt, hvad der kunne vække minder om fødslen. Der er mere generelle symptomer på, at kroppen er i et øget alarmberedskab, såsom søvnbesvær, irritabilitet, koncentrationsbesvær og tilbøjelighed til at fare sammen. Mange med PTSD har også samtidigt symptomer på depression.

Behandling af PTSD

Det er vigtigt at få sat ord på og bearbejdet den traumatiske oplevelse. Der findes effektive terapimetoder til behandling af PTSD med specifikt fokus på bearbejdning af den traumatiske oplevelse. Både WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler behandling af PTSD med traumefokuseret kognitiv terapi, fx ”Prolonged Exposure Therapy”. Forskningen har vist, at denne terapimetode er meget effektive. Det er korttidsterapi (typisk 12-16 sessioner) og mindsker eller fjerner PTSD-symptomerne hos de fleste med PTSD.

Vi finder i fællesskab ud af, hvilken terapimetode du ønsker, vi skal bruge i traumearbejdet, og hvor hurtigt vi skal gå frem i terapiarbejdet.

Litteratur:

Hvis du vil læse mere om traumatiske fødsler og PTSD efter fødsel, vil jeg anbefale bogen ”Efterveerne – Den traumatiske fødsel” af Lene Jørgensen (Turbine Forlaget, Aarhus, 2015).