Tab og sorg

At miste et barn

For den forælder, der har mistet et barn, er sorgen stor, uanset om barnet døde som spæd, om barnet var dødfødt, eller om der var tale om tab af et foster. Vi er allerede knyttede til vores børn længe før de fødes. Det kan desværre nogen gange være svært for omgivelserne at forstå at tabet af et barn, der ikke nåede at blive født og leve, kan være ligeså tungt at bære, som tabet af et barn, der har levet i en tid. Et liv har stor værdi og betydning, selv hvis det er kort.

Når man mister et barn, kan sorgen og smerten føles overvældende. Følelser, som savn, smerte, meningsløshed, udmattelse, vrede og lettelse, kan veksle frem og tilbage. Nogle gange bliver man overrasket over sine egne reaktioner og over, hvor voldsomme de er. Nogle gange kan smerten føles for tung at bære alene.

Mange oplever, at den psykiske reaktion på tabet bliver ved lang tid efter, at de har mistet. Sorgprocessen tager tid.

Brug dit netværk

Hvis du har god støtte fra venner eller familie, så brug dit netværk så meget som muligt. Hvis du kan, så sig til de mennesker, der er tæt på dig, hvad du har mest brug for. Nogle har brug for at tale om tabet og mindes. Andre har brug for at lave noget helt andet sammen, så følelserne kommer lidt på afstand. Følelsen af sorg vil ofte komme og gå. Det er en naturlig og sund proces, at følelserne veksler, og det betyder ikke, at du har glemt dit barn.

Hjælp til at komme gennem sorgen

Vi reagerer alle forskelligt, når vi er i sorg. De fleste kommer igennem sorgprocessen og ud på den anden side, selvom det kan føles som om sorgen har ændret én. Tiden kan gøre sorgen mindre, selv når savnet stadig er der. Nogle oplever at sidde fast i sorgen og kan have brug for hjælp for at kunne komme videre med også at leve.

Nogle gange kan det være lettere at tale om de svære tanker og følelser med et udenforstående menneske, der har viden om sorg og sorgprocesser. Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du overvejer, om et terapiforløb kunne være en hjælp for dig.