Fædres efterfødselsreaktioner

Når en mand bliver far, ændres hans liv radikalt. Der følger et stort ansvar med rollen som far, og det kan tage tid at vænne sig til det nye liv. Parforholdet kan også ændre sig, når man er tre i stedet for to. Og rollerne i familien kan igen ændres, hvis der kommer flere børn til.

Der er langt mindre forskning i nybagte fædres psykiske reaktioner end i nybagte mødres. Det står dog klart, at også mange mænd lider af stress og depression i graviditetsperioden og efter, at babyen er kommet til verden.  Mænd får også fødselsdepressioner, der kræver behandling. Mænd, der skal have børn eller lige har fået det, oplever også angst omend lidt sjældnere end kvinder. Det står ligeledes klart, at mænd, ligesom kvinder, ofte reagerer med stresssymptomer, angst og nedtrykthed efter traumatiske oplevelser, såsom en dødfødsel, eller hvis barnet fødes meget for tidligt.

Hvis du ønsker psykologbehandling i forbindelse med, at du er blevet far, er du meget velkommen til at kontakte mig. Vi planlægger behandlingen ud fra, hvad du har brug for og ønsker at arbejde med.

Litteratur

Wong et al. Perinatal mental health: Fathers – the (mostly) forgotten parent. Asia-Pacific Psychiatry, 2016, 8, 247-255.

Leach LS et al. Prevalence and course of anxiety disorders (and symptom levels) in men across the perinatal period: A systematic review. Journal of Affective Disorder, 2016, 190, 675-86.