Behandling af PTSD efter en traumatisk fødsel

Når en fødende kvinde frygter for sit eget eller barnets liv under fødslen, kan hun udvikle PTSD efter fødslen. I de tilfælde, hvor barnet er dødfødt eller født for tidligt, er der også en stor risiko for, at kvinden eller hendes partner får traumereaktioner efterfølgende.

En fødsel med voldsomme smerter, en følelse af hjælpeløshed eller ydmygelse kan ligeledes give PTSD-symptomer. Fødsler, der er voldsomme og kræver medicinske indgreb, som fx at barnet tages med kop eller ved et akut kejsersnit, kan opleves som traumatiske, selv når de resulterer i, at der kommer en sund og rask baby til verden.

Symptomer på PTSD

Symptomerne på PTSD med symptomer som flashbacks og mareridt om fødslen, samt stærkt kropsligt og følelsesmæssigt ubehag, når noget minder dem om fødslen. Mange forsøger at undgå alt, hvad der kunne vække minder om fødslen. Der er også mere generelle symptomer på, at kroppen er i et øget alarmberedskab, såsom søvnbesvær, irritabilitet, koncentrationsbesvær og tilbøjelighed til at fare sammen. Der er også en del med PTSD som samtidigt lider af depression.

Behandling af PTSD

Det er vigtigt at få sat ord på og bearbejdet den traumatiske oplevelse. Der findes effektive terapimetoder til behandling af PTSD med specifikt fokus på bearbejdning af den traumatiske oplevelse. Både WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler behandling af PTSD med traumefokuseret kognitiv terapi, fx ”Prolonged Exposure Therapy”, eller med ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR). Anbefalingerne gives, fordi forskningen har vist, at disse terapimetoder er meget effektive. Begge behandlingsmetoder er korttidsterapi (typisk 12-14 sessioner) og mindsker eller fjerner PTSD-symptomerne hos de fleste med PTSD.

Kontakt mig for at få en tid.

Litteratur:

Hvis du vil læse mere om traumatiske fødsler og PTSD efter fødsel, vil jeg anbefale bogen ”Efterveerne – Den traumatiske fødsel” af Lene Jørgensen (Turbine Forlaget, Aarhus, 2015).