Hvordan ved jeg, om jeg har en fødselsdepression?

Symptomer under graviditeten og efter fødslen

Under graviditeten og i månederne efter fødslen oplever mange kvinder fysiske og psykiske symptomer, som er uvante for dem og kan være meget ubehagelige. Nogle af symptomerne kan minde om depressionssymptomer.

Mange gravide og nybagte mødre kan svare ”ja” til denne slags spørgsmål:

  • Føler du dig træt og tappet for energi?
  • Græder du oftere, end du plejer?
  • Har din appetit ændret sig?
  • Har du mindre lyst til sex?
  • Har dit søvnmønster ændret sig?

Så hvordan ved man, om man har en fødselsdepression?

Her er 3 vigtige spørgsmål, du kan stille dig selv:

  1. Har du har haft symptomerne det meste af tiden i ugevis?

Nedtrykthed, træthed og manglende lyst, der ikke bare viser sig ind imellem, men i stedet fortsætter i flere uger kan være et tegn på depression.

  1. Har du tidligere haft en depression eller måske oplevet flere perioder med nedtrykthed gennem dit liv?

Hvis du tidligere har lidt af depression, er risikoen for at få en depression i forbindelse med at blive forælder større, end hvis du aldrig tidligere har haft en depression. Risikoen for at få en depression øges yderligere, hvis du har haft flere depressioner tidligere. Hvis du er stoppet med antidepressiv medicinsk behandling i forbindelse med graviditeten, kan det også være med til at gøre dig mere sårbar overfor tilbagefald af de depressive symptomer.

  1. Har du nogle af de psykologiske symptomer, der er mere specifikke for en depression?

Selvom mange af de fysiske symptomer, man oplever under en graviditet eller lige efter en fødsel, kan minde om symptomer på depression, er nogle af symptomerne på depression mere specifikke. Det kan fx være, at du har svært ved at føle glæde, eller at du helt har mistet lysten til at gøre de ting, du plejer at interessere dig for.

Få hjælp

Hvis du tænker, at du kunne lide af en fødselsdepression, er det vigtigt, at du får det undersøgt, fx hos din praktiserende læge. Der er flere typer behandling, der hjælper mod depression. Jo hurtigere behandlingen opstartes, jo hurtigere kan du begynde at få det bedre.